חוקרים פרטיים צו?קש? COORDS= בל?פרטי חקירות משרד חקירות חקירות פרטיות חקירות חקירות חקירות חקירות חוקר פרטי חקירות פרטיות


מת?לא לשכו? חוקר ?

  • עימו?בינוני בי?בנ?זו?/font>: נכנס? לעימות עם בן/בת הזוג.  את?מרגי?פגוע.  זה לא בהכר?אומר שצרי?להפעיל חוקר פרטי. שירו?והפעלת חוקר פרטי במקר?כז?עשוי?לשבו?את מעגל האמו?ביניכם, ומכא? הדרך לגירושין שעשויי?להיו?מיותרי?-  קצרה. לפעמים עדיף לפנו?לטיפול זוגי.

  • זוטו?/font>: אי?טע? להפעיל חוקרים פרטיים , בא?ניתן לפתו?את הבעי?תמור?סכום נמוך.  חוקר פרטי אינו שירו?זו? ועלו?החקירה עלול?להיו?יקרה מהסכום המדובר.

  • סכסוכי שכני?בינוניים: סכסוכי?כאלה עדיף לפתו?במישור האיש?מבלי לערב חוקר פרטי.אפשר לשקו?לקחת מגשר. כדאי לשקו?חוקרים פרטיים, רק במקרים קיצוניים של פגיע?ברכו? הטרדות שאין לה? פתרו?אח? פגיע?פיסי?או איומים. 

  • לא על כל עובד צריך להפעיל חוקר פרטי: היעלמו?  עטים מהמשרד -  אינה סיבה לגיו?חוקר פרטי.  כמ?כן, כמות גדול?של צילומי?במכונה המשרדי?  לא כל מי שלוק?הבית?מהדק משרד?הו?את?אלון. הפעל?חוקר פרטי במקר? של מהימנו?עובדים מומלצת במקר?של: חש?להעלמו? סכומים גבוהים, בכדי לבדו?מהימנו? עובדים, אש?עוסקים בסכומי?גבוהים,  מידע רגיש, ואין עליה?בקרה מספק? אל?המצבים בה?חוקר פרטי מועי?

  • כשיש לך ממיל?ראיו?מספיקו?/font> .  בל?פרטי יכול להבי?לך ראיו?מכריעו? אך במקרים רבים את?לא צריך ראיו? נוספות.  מומל?להתייע?עם עורך הדין של? אם הראיות מספיקותאין טע? בהפעלת חוקר פרטי.
 

טלפו?24 שעות ביממ? 03-6058605    מע? לה גוורדי?7, תל אביב     דואר אלקטרוני: lior-pi@zahav.net.il       מכתבים: ?? 22331, תל אביב, מיקו?61222