חוקרים פרטיים חוקר פרטי בלש פרטי חקירות משרד חקירות חקירות פרטיות חקירות חקירות חקירות חקירות חקירות חקירות פרטיות


סיפורי הצלחה

השגת ויתור תביעה

בעשרים לאפריל 2003 קיבלה חברת הביטוח דיווח על ציוד שנעלם.  המדווח היה בנו של בעל החברה מבאר שבע.  הבן סיפר שהוא הגיע למקום בשעה חמש בבוקר, בעקבות עבודה דחופה, וגילה כי המנעולים הנמצאים בדר"כ בתוך רתקים נעלמו.  העסק היה פתוח, ובפנים היה חסר ציוד בהיקף של כמאה אלף ש"ח.

השמאי, שביקר במקום, חשד שהבן אינו מתאר באופן אמין את המציאות וביקש מפקידת התביעות לערב חוקר פרטי.  פקידת התביעות פנתה לחברת ליאור חקירות.

עוד באותו היום פתחנו בחקירה, ומאותו הרגע היינו בקשר רצוף עם פקידת התביעות ועם השמאי.  במקביל, הפעלנו לחץ על המבוטחים וסוכן הביטוח שלהם, בכדי לזכות בשיתוף פעולה מצידם.

כבר במהלך החקירה הראשונית התעוררו כמה סימני שאלה מעניינים:

מנעולי העסק היו מוגנים ברתקים.  בבדיקה של הרתקים לא נמצאו סימני פריצה, פיח או ריתוךהאם המנעולים פשוט נעלמו ממקומם מבלי לפגוע ברתקים?

הציוד שהבן דיווח על גניבתו שימש, לדברי הבן, לעבודה בעסק.  עם זאת, הבן לא הצליח לענות על השאלה מי השתמש בחלק מהציודהאם היה במקום ציוד לצורכי העסק, אשר איש לא השתמש בו? 

מצד שני, היו בידי המבוטח הוכחות מוצקות שהציוד אכן היה במקום: סוקר מטעם חברת הביטוח ביקר בעסק לפני תחילת הביטוחהאם בזמן ביקור הסוקר כבר נרקמו תוכניות, או שמא בכל זאת היה שימוש לציוד?

בדיקה במשטרה העלתה התאמה מלאה בין העדות שמסר בנו של המבוטח במשטרה לבין העדות שמסר לחוקר הביטוח.

עמדנו בקשר עם משפחת המבוטח. המבוטח עצמו היה מאושפז בבית החולים על ערש דווי, ולאחר כחודש וחצי נפטר.  כאן הפסקנו את החקירה למשך שלושים ימי האבל.

לאחר מכן חידשנו את החקירה ודרשנו מבנו של המבוטח להציג מסמכים שונים, ביניהם מסמכים בדבר רכישת הציוד ורכישת ציוד חליפי, שנרכש לאחר האירוע, אולם לא קיבלנו תשובה.

בנסיבות אלו הוצאנו דו"ח לחברת הביטוח, בו הודענו כי, בהעדר המסמכים הדרושים, אין יסוד משפטי לתביעה. 

בינואר 2004, בעקבות פניית סוכן הביטוח, חידשנו את החקירה, ושוב דרשנו לקבל את המסמכים.  שוב טען בנו של המבוטח כי טרם עלה בידו להמציא את המסמכים הדרושים.

עמדנו על הדרישה לקבל את המסמכים, ובתחילת אפריל 2004 נמסר לנו, כי הם הועברו ישירות לשמאי.

בבדיקה עם השמאי הסתבר שחלק מהמסמכים חסרים.  מעניין יותר היה חלק אחר מהמסמכים, אשר כן התקבלו, חתומים בידי בנו של המבוטח: המסמכים חשפו אי-התאמה מול עדותו של הבן.

על מסמכי התביעה עצמם הייתה חתומה אלמנתו של המבוטח,  על כן דרשנו להיפגש עימה.  היא דחתה את הפגישה שוב ושוב, בנסיון להתחמק, אך לבסוף נקבעה הפגישה. 

אנחנו היינו מוכנים.

החקירה נמשכה כשעה.  במהלך אותה שעה היא ויתרה על סכום של עשרים אלף ש"ח מהתביעה.

כמו כן, התברר בחקירה, שהערך הריאלי של התביעה אינו כמאה אלף ש"ח כפי שנכתב בתביעה, אלא פחות מחמישים אלף ש"ח

שוב דרשנו ממנה ומהבן לקבל את המסמכים החסרים, ואלו הפנו אותנו לרואה החשבון של החברה.  ביקשנו מרואה החשבון את המסמכים החסרים. 

בשלב זה התברר, כי העסק דיווח על הכנסות והוצאות אחרונות בחודש מרץ 2003, ואילו בחודש שבו התקבל הדיווח על היעלמות הציוד, אפריל 2003, דיווח העסק על אפס הכנסות ואפס הוצאות.

העסק נסגר ברשויות המס לאחר חודש אפריל, ובספרי העסק לא מופיעים שום חשבונית או תיעוד אודות מכירת רכוש העסקהאם תכולת העסק נמכרה לפני חודש אפריל 2003,  או אולי היא נמכרה אחר כך – בשחור (באופן לא חוקי)?

חזרנו עם נתונים אלה לאלמנת המבוטח וזו, לאחר התייעצות, הודיעה כי היא מוותרת על התביעה, ואין לה, ולא יהיו לה בעתיד תביעות אחרות בגין מקרה זה.
 

טלפון 24 שעות ביממה: 03-6058605    מען: לה גוורדיה 7, תל אביב.  דואר אלקטרוני: lior-pi@zahav.net.il       מכתבים: ת.ד. 22331, תל אביב, מיקוד 61222