חוקרים פרטיים חוקר פרטי בלש פרטי חקירות משרד חקירות חקירות פרטיות חקירות חקירות חקירות חקירות חקירות חקירות פרטיות


שמאות

השמאי והחוקר הנם אנשי המפתח בתהליך הבדיקה של תביעת ביטוח.  במשרד ליאור חקירות, אנו עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם השמאי, לאורך כל תהליך הבדיקה.

אנחנו מסיימים חקירות במהירות.  לא תישאר הרבה זמן בחזית אל מול הדוחקים בך:  "נו, מה עם התביעה שלי".  החקירה מסתיימת מהר, ואתה יכול להוציא את הדו"ח במהירות.

אתה בתמונה כל הזמן.  אנחנו דואגים לעדכן אותך בהתפתחות החקירה באופן שוטף. 

שיתוף פעולה אמיתי. קשרי העבודה האישיים שלנו עם השמאים, משתרעים מעבר לתחום התיקים שאנו חוקרים בעבורם.  השמאים העובדים איתנו, יודעים כי ניתן לפנות אלינו גם בנושאים שאינם קשורים לתיקים שלנו.

זמינות עשרים וארבע שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע, 365 ימים בשנה. אתה בשטח.  גילית בעיה.  (לדוגמה, פרצה שריפה והאדם שהצית אותה, בטעות,  עדיין המום).  עכשיו עוד אפשר לדובב אותו, בעוד שעתיים כבר לא.  אתה צריך פתרון עכשיואנחנו זמינים תמיד.

מענה לכל סוגי החקירות בכל המגזרים: אנו מתמחים בהחלת חקירה בכל מגזר בישראל.  (כולל המגזר הערבי והחרדי). 
 

טלפון 24 שעות ביממה: 03-6058605    מען:יגאל אלון 98, תל אביב     דואר אלקטרוני: lior-pi@zahav.net.il       מכתבים: ת.ד. 22331, תל אביב, מיקוד 61222