חוקרים פרטיים חוקר פרטי בלש פרטי חקירות משרד חקירות חקירות פרטיות חקירות חקירות חקירות חקירות חקירות חקירות פרטיות


סיפורי הצלחה

חשדות בחיי נישואין וחקירות פיננסיות

בנושאים הקשורים לחשדות בחיי נישואין ומידע כלכלי אודות חייבים, אין כמעט סיפורים שמחים. 

כל אדם שהצליח (בעקבות עבודתם של חוקרי ליאור חקירות) להביא לשינוי מהותי במערכת היחסים שלו חש הקלה רבה. אולם, סיפורים אלו, מטבע הדברים, אינם סיפורים שמחים  ולכן בחרנו שלא לתאר אותם כאן.

גם אדם שהצליח לבסוף (בזכות פעולת חקירה של ליאור חקירות) לגבות את הכסף המגיע לו,  עדיין אינו שמח על כך שנאלץ לעבור את המסלול הקשה הזה. במקרים רבים הצליחו חוקרי ליאור חקירות, להביא  לאיתור הכסף, עוד לפני שהחייב נעלם והסתיר אותו. אולם, גם מקרים שכאלו, בחרנו שלא לתארם כאן.
 

טלפון 24 שעות ביממה: 03-6058605    מען: לה גוורדיה 7, תל אביב.  דואר אלקטרוני: lior-pi@zahav.net.il       מכתבים: ת.ד. 22331, תל אביב, מיקוד 61222