חוקרים פרטיים חוקר פרטי בלש פרטי חקירות משרד חקירות חקירות פרטיות חקירות חקירות חקירות חקירות חקירות חקירות פרטיות


האם הוא מסוגל לשלם ?

אתה רוצה לתבוע מישהו כדי שישלם לך, אבל גם אם תזכה - אתה לא בטוח שיש לו מאין לשלם. חבל לך לזרוק כסף על תביעה יקרה - ובסוף לא לראות את הכסף.

יש דרך לברר אם תוכל לגבות את הכסף המגיע לך.

אתה רוצה לספק לו סחורה, אבל הוא חושש שהוא לא יוכל לשלם תמורתה.

אפשר לברר מה היכולת שלו.

 

    

טלפון 24 שעות ביממה: 03-6058605    מען: לה גוורדיה 7, תל אביב     דואר אלקטרוני: lior-pi@zahav.net.il       מכתבים: ת.ד. 22331, תל אביב, מיקוד 61222